14 August 2017

Zijn jouw zonnepanelen eigenlijk goed beveiligd tegen hackers?

Op 4 Augustus kopte de Volkskrant “Ict-lek zonnepanelen mogelijk bedreigend voor Europese stroomvoorziening“. Naar aanleiding van een onderzoek door ICT beveiliger Willem Westerhof is gebleken dat omvormers op grote schaal op afstand uitgeschakeld zouden kunnen worden.

Zijn jouw zonnepanelen veilig?

In het onderzoek zijn alleen de omvormers van SMA onderzocht. Tijdens het onderzoek is gebleken dat met name het op afstand uit zetten van de omvormers voor hackers relatief eenvoudig is. Door in te loggen op de omvormer zou de hacker de zonnepanelen (tijdelijk) uit kunnen zetten.

De hacker kan het systeem niet kapot maken. Wel kan hij er voor zorgen dat de omvormer niets meer produceert door de software instellingen aan te passen.

Kunnen alle omvormers gehackt worden?

In het onderzoek van Westerhof zijn alleen SMA omvormers onderzocht. Maar uit ervaring weten wij dat veel meer omvormer merken eenvoudig gehackt zouden kunnen worden. Sommige omvormers zijn namelijk niet of nauwelijks beveiligd. Het is wachten op meer onderzoek en berichten hierover.

Waarom zou een hacker jouw zonnepanelen uit willen zetten?

Dat is natuurlijk de vraag. Hij heeft er niets aan om alleen jouw zonnepanelen uit te schakelen. Het potentiële gevaar zit dus niet in één systeem uitschakelen, maar vele duizenden tegelijkertijd. Daardoor zou een hacker de omvormers tegelijkertijd uit kunnen zetten. Dit zou voor een tekort op het elektriciteitsnet kunnen zorgen met als gevolg een grote stroomstoring. Mogelijk zelfs in grote delen van Europa.

Waarom kunnen zonnepanelen uitgeschakeld worden?

De meeste omvormers kunnen niet op afstand volledig uitgeschakeld. Wel kunnen ze bestuurd worden om (tijdelijk) minder zonne-energie om te zetten in elektriciteit. Dat is juist ingebouwd om de netbeheerders eventueel de mogelijkheid te geven om het elektriciteitsnetwerk te stabiliseren. Dat gebeurt nu eigenlijk nooit, maar zal in de toekomst met veel meer duurzame energie op het netwerk wel nodig zijn.