2 July 2019

Een zonuur is leuk voor een weerbericht. Maar zonnepanelen hebben er niets aan.

“Eerste helft 2019 uitzonderlijk zonnig en warm”

Volgens Weeronline staat de eerste helft van 2019 op de 3e plek zonnigste ooit. Met 1.056 uur zon bijna 22% meer dan gemiddeld. Als je zonnepanelen hebt zou je denken: ”dat is kassa!” Maar is dat wel zo?

Waar komt een zonuur vandaan?

Een zon-uur kent zijn oorsprong in een ouderwetse meting. Je kent het principe wel van een papiertje in brand krijgen met een vergrootglas. Ditzelfde idee gebruikt de Campbell Stokes meter. In deze meter wordt een strookje papier onder een brandglas gelegd. Als deze zwart wordt schijnt de zon en anders niet. Het stoplicht staat op groen of rood zeg maar en er is geen ruimte voor nuance.

Sinds 1992 worden de metingen gedaan met pyranometers. Deze meten exact de hoeveelheid zonne-energie. En aan de hand van die metingen wordt een zonuur berekend.

Wat is een zonuur?

In de praktijk is een zonuur tegenwoordig een afgeleide van een exacte meting. Een uur wordt opgeknipt in 10 tijdvakken van 6 minuten. Wordt er 120 watt per vierkante meter gemeten dan is het zonnig. 120 Watt is ongeveer 12% van het maximale. Gebeurt dat in 10 tijdvakken dan heb je een zonuur. En is het dus zonnig…… of toch niet?

Waarom heb je echt niks aan een zonuur?

Een zonuur is leuk voor het weerbericht maar voor bepalen van de opbrengst van zonnepanelen heb je er helemaal niets aan. Het kan namelijk bewolkt zijn en toch een zonuur zijn. Het is alsof je bij voetbal kijkt naar het aantal doelpunten. Je kan veel scoren en veel winnen maar je kan ook veel scoren en niets winnen. En uiteindelijk gaat het om het resultaat en niet om de doelpunten.

Het enige waar zonnepanelen iets aan hebben is energie. En het liefst zo veel mogelijk. Dus 1.000 watt per vierkante meter is veel beter dan 120 watt per vierkante meter.

Scheelt het aantal zonuren dan veel van de hoeveelheid zonne-energie? Dat kan flink verschillen inderdaad. De onnauwkeurigheid van zonuren kan oplopen tot wel 20%.

Wat is het gemiddelde?

Het aantal zonuren wordt vaak afgezet tegen het gemiddelde. In de praktijk hanteert het KNMI als referentieperiode de jaren 1981 tot en met 2010. Echter door de klimaatverandering en schonere lucht zijn de vrijwel alle jaren de laatste jaren extreem zonnig.

En opvallend is dat het aantal zonuren veel sneller toeneemt dan de hoeveelheid zonne-energie.

Het gemiddelde van 2011 t-m 2018 ligt 6% hoger dan het gemiddelde van 1981-2010. Er lijkt dus zeker een trend te zijn. Gunstig voor de zonnepanelen en belangrijk om rekening mee te houden in de opbrengst monitoring.

Klopt de quote: “Eerste helft 2019 uitzonderlijk zonnig en warm”

Dat is natuurlijk afhankelijk van de definitie: wat is zonnig? De eerste helft van 2019 had 22% meer zonuren dan gemiddeld in de periode 1981-2010. Wat betreft instraling was het eerste half jaar van 2019 14% meer dan gemiddeld.

Maar..... Als je de instraling van 2019 vergelijkt met de afgelopen 15 jaar dan is het exact gelijk. Dus is het zonniger dan de afgelopen 15 jaar? Het antwoord is NEE.

Instraling is nog geen elektriciteit

De hoeveelheid zonne-energie die de aarde bereikt is natuurlijk een belangrijke parameter voor de zonne-energie die de zonnepanelen zouden kunnen produceren. Echter zijn er natuurlijk vele factoren die daar invloed op hebben. Systeem parameters zoals oriëntatie en helling. Omgevingsfactoren zoals schaduw, vervuiling en het elektriciteitsnet. En natuurlijk de andere weersafhankelijke factoren zoals temperatuur, wind en neerslag.

Wil je echt weten of de zonnepanelen goed werken?

Dat is nog een hele rekensom. Sterker nog, zonder voldoende data ben je nergens. SunData is de specialist op het gebied van zonne-energie data. Onze algoritmes houden rekening met alle factoren en bepalen de verwachte opbrengst. SunData vergelijkt de gerealiseerde opbrengst met de verwachte opbrengst. Klopt er iets niet dan trekken we aan de bel. Want elke kWh die niet opgewekt wordt is zonde.

Meer weten?

Stuur een bericht naar info@sundata.nl of bel 030-2072786